Tehnički pregled

Od 1. decembra 2007. godine ovlašceni smo od strane MUP-a Srbije za vršenje tehničkog pregleda motocikala, putničkih vozila i teretnih vozila do 5 tona, kao i za vozila sa pogonom na sva četiri točka (4x4).

Uz pomoć nasavremenije opreme za vršenje tehničkog pregleda, marke Hofmann, tim AUTOPOLIS-a, koji vrši tehnički pregled, upoznat je sa svim propisima kojima se regulišu pitanja u vezi sa tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati vozila u saobraćaju, kao i sa drugim propisima o vršenju tehničkog pregleda vozila. Obučeni su za rukovanje svim uređajima i opremom kojom raspolaže naš tehnički pregled.

Tehnička ispravnost vozila je veoma važan faktor bezbednosti saobraćaja. Samo tehnički ispravno vozilo može garantovati njegovu bezbednu primenu pa je iz tog razloga, tehnička ispravnost vozila i osnovni uslov za registraciju vozila. Zakonom o bezbednosti saobraćaja je određeno da se redovni tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje.

Cene tehničkog pregleda:


Tehnički pregled za motocikl………………………………1.500.00 dinara

Tehnički pregled za putnička votila……………………….1.500.00 dinara

Tehnički pregled za teretna vozila do 5t…………………2.000.00 dinara

 Naši klijenti, između ostalih, su: